Bù trừ và thanh toán là công việc được thực hiện thường xuyên sau mỗi ngày giao dịch Hợp đồng tương lai hàng hóa (HĐTL HH) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Để thực hiện công tác bù trừ và thanh toán, ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch, toàn bộ dữ liệu về kết quả giao dịch HĐTL HH trong ngày của các Thành viên kinh doanh (TVKD) được tập hợp về Trung tâm thanh toán bù trừ (TT TTBT) – đơn vị trực thuộc MXV để xử lý.

Nguyên tắc chung: Sau khi kết thúc ngày giao dịch, TT TTBT sẽ chốt sổ để bù trừ và thanh toán cho từng TVKD, chi tiết đến từng HĐTL HH của từng tài khoản giao dịch khách hàng. Các khoản lãi/lỗ hàng ngày là tổng các khoản lãi/lỗ từ các vị thế giao dịch đóng và các vị thế giao dịch mở trong ngày.

Nguyên tắc bù trừ vị thế: TT TTBT thực hiện bù trừ các vị thế trên tài khoản giao dịch của TVKD, khách hàng của TVKD theo nguyên tắc “Các vị thế đối ứng của cùng một HĐTL HH có cùng thời điểm đáo hạn trên cùng một tài khoản giao dịch đó, được tự động bù trừ với nhau để xác định vị thế ròng HĐTL HH trên tài khoản giao dịch đó”.

Nguyên tắc thanh toán lãi/lỗ vị thế: Việc thanh toán lãi/lỗ vị thế được thực hiện bằng tiền VND vào ngày làm việc liền kề sau ngày thông báo khoản lãi/lỗ vị thế theo nguyên tắc:
– TVKD bên lỗ phải chuyển trả đủ tiền vào Tài khoản trung gian thanh toán bù trừ của MXV.
– TVKD bên lãi được nhận đủ tiền do MXV chuyển đến từ Tài khoản trung gian thanh toán bù trừ.

Và để minh bạch thông tin nhằm tránh rủi ro cho các khoản tiền ký quỹ của TVKD và khách hàng, MXV đã ký hợp đồng hợp tác với các định chế tài chính làm Ngân hàng thanh toán cho các giao dịch HĐTL HH của MXV. Các khoản tiền ký quỹ của từng TVKD và khách hàng TVKD sẽ được quản lý và theo dõi tách bạch tại các chi nhánh lớn của định chế tài chính nơi các TVKD hoạt động.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi

ĐC: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Website: http://dautuhanghoa.vn/